Regulamin "Domki w Jarzębinach"

1. Domki wynajmowane są krótkoterminowo, minimalnie od 2 dni. Przy pobytach do 2 dni doliczana jest opłata za sprzątanie w wysokości 150 zł.

2. Doba wynajmu rozpoczyna się od godz. 15:00 w dniu przyjazdu i kończy w dniu wynajmu o godz. 11:00. Wcześniejszy przyjazd lub późniejszy wyjazd tylko po uzgodnieniu z wynajmującym.

3. Przy rezerwacji, co najmniej 14 dni przed przyjazdem obowiązuje wpłata 30% sumy całkowitej pobytu w obiekcie. Wpłata dokonana na wskazane konto bankowe jest wiążąca rezerwacji. Anulowanie rezerwacji możliwe jest do 14 dni przed rozpoczęciem pobytu. W przypadku późniejszej rezygnacji wpłacona kwota nie podlega zwrotowi.

4. Pozostała kwota należna za pobyt, płatna w momencie udostępnienia obiektu gotówką lub potwierdzenie przelewu. W przypadku nie uregulowania należności nie będzie możliwości udostępnienia domku ani też nie nastąpi zwrot wpłaconej kwoty.

5. W przypadku rezerwacji z krótszym wyprzedzeniem niż 14 dni przed przyjazdem, obowiązuje zapłata całej kwoty za pobyt gotówką lub przelewem bankowym na wskazane konto. Uiszczenie kwoty w gotówce lub udokumentowany przelew bankowy stanowią dokonanie rezerwacji. Jeśli rezygnacja z pobytu następuje w okresie krótszym niż 14 dni, nie przysługuje zwrot wpłacanej kwoty.

6. Wynajem obiektu maksymalnie dla 5 osób (liczone z dziećmi), bez możliwości zakwaterowania dodatkowych osób.

7. Pobyt osób niezamieszkałych w obiekcie i na terenie posesji tylko za wcześniejszą zgodą wynajmującego.

8. Osoby zamieszkałe w obiekcie nie mogą udostępniać domku osobom trzecim.

9. Na terenie obiektu obowiązuje ustawowa zasada ciszy nocnej od godz. 22:00 do 06:00.

10. Jeśli goście pod wpływem alkoholu lub środków odurzających nie będą się stosować do zasad utrzymania spokoju, mogą otrzymać nakaz opuszczenia obiektu i zakaz wstępu na jego teren.

11. Goście przebywający na terenie obiektów są zobowiązani aby każdorazowo, opuszczając domek, zamykali domek jak również bramy i bramki dla zachowania wspólnego bezpieczeństwa.

12. Najmujący otrzymuje klucz do domku i pilota do bramy wjazdowej. W razie zagubienia
zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 300 zł.

13. Wynajmujący nie odpowiada za utratę przedmiotów wartościowych przez najmującego. Dotyczy to również uszkodzenia lub utraty środków transportu.

14. Podczas pobytu dzieci i młodzież są pod opieką rodziców i oni również ponoszą odpowiedzialność za ich zachowanie, oraz dokonane szkody.

15. Osoba dokonująca najmu odpowiada finansowo za szkody dokonane na przedmiotach wyposażenia obiektu oraz terenie należącym do obiektu przez osoby współzamieszkujące, dzieci oraz zwierzęta, powstałe z ich winy.

16. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia urządzeń typu grzejniki, żelazka itp., które nie są wyposażeniu obiektu.

17. Przedmioty pozostawione przez gości mogą być odesłane pod wskazany adres do jednego miesiąca od daty pobytu.

18. Zwierzęta domowe są dozwolone, na posesji wyprowadzane są na smyczy i właściciele utrzymują należyty porządek z tym związany.

19. Właściciel czworonoga jest zobowiązany aby jego zwierzę nie zakłócało wypoczynku innych gości.

20. Gość wynajmujący zobowiązuje się do udostepnienia wynajmującemu dokumentu tożsamości oraz umożliwi wykonanie kopii.

21. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia. (również e-papierosy). W przypadku nie przestrzegania zakazu palący będzie zobligowany do zapłaty kwoty 1000 zł na poczet generalnego sprzątania i doprowadzenia obiektu do używalności.

22. Gość, dokonujący rezerwacji oświadcza, że zapoznał się z naszym regulaminem i go akceptuje.

menu-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram